среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Ploty PVC na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot plastykowe na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane sztachety z plastyku na plot i furtę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий